Očkování na dovolenou - Bezpečná dovolená.cz informace o očkování na cesty

Reklama určená široké veřejnosti v ČR. Tyto stránky mají pouze informativní charakter a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s odborníkem. Před cestou do zahraničí či před plánovaným očkováním se vždy nejprve poraďte se svým lékařem.

Bezpečná dovolená

Cestujeme, abychom poznávali nová místa, vychutnali si příliv a odliv moře, teplé podnebí nebo poznávali nové lidi. Protože se vydáváme do míst, na která nejsme adaptováni, je dobré se před některými možnými riziky chránit. Rozumná míra prevence se v těchto případech rozhodně vyplatí.

Kromě všeobecně známých preventivních opatření, jako jsou opalovací krémy s odpovídajícím faktorem nebo nutnost mít cestovní pojištění, je velmi důležité zjistit si povinná a nepovinná očkování pro danou zemi.

 

S úplným otevřením hranic a volným pohybem osob souvisí také zvýšená nutnost chránit se proti infekčním nemocem, jako je například žloutenka. Žloutenka patří mezi nakažlivá infekční onemocnění způsobená viry, které napadají jaterní tkáň a způsobují zánět jater. Nakazit se můžete jak v podmínkách ČR, tak v rozvojových i rozvinutých zemích světa. Očkování je jednoduchý a účinný způsob ochrany proti nejrozšířenějším typům žloutenky A a B. Žloutenka A a B se může týkat každého, protože nakazit se je snadné a následky mohou být závažné.

 

Více informací o nemocích, se kterými se můžete na dovolené nejčastěji potkat, najdete níže.

 

Žlutá zimnice

Žlutá zimnice je akutní virové onemocnění způsobující rozsáhlé epidemie v tropických oblastech rovníkové Afriky a Jižní Ameriky. V těchto zemích jsou cestovatelé vystaveni nebezpečí nákazy ve všech venkovských a městských oblastech − riziko se však ještě zvyšuje v lesích a džunglích.

K přenosu na člověka dochází po bodnutí komára, který sál infikovanou krev. Vlivem tohoto onemocnění může dojít až k poškození jater a rozvoji žloutenky, objevuje se krvácení do kůže, sliznic i trávicího ústrojí. Při těžkém průběhu onemocnění může dojít k úmrtí.

Proti žluté zimnici je dostupné očkování, při vstupu do některých rizikových zemí je očkování proti žluté zimnici dokonce povinné a zapisuje se do Mezinárodního očkovacího průkazu.

Očkování se musí provádět nejpozději deset dní před vycestováním a je nutno ho nechat potvrdit do mezinárodního očkovacího průkazu.

 


 

Tyfus

Tyfus je závažné horečnaté onemocnění způsobené bakterií Salmonella typhi. Nakazit se tyfem je možné kdekoliv na světě, obvykle však k nákaze dochází v oblastech s nižším hygienickým standardem — k rizikovým oblastem patří jihovýchodní Asie, Střední a Jižní Amerika a Afrika.

Zdrojem nákazy je pouze nemocný člověk nebo nosič, který nemá klinické příznaky onemocnění, ale vylučuje stolicí bakterie tyfu. Bakteriemi se pak kontaminuje voda, potrava, předměty. Po požití kontaminované vody nebo potravy dochází k nákaze.

První dny onemocnění se objeví bolesti hlavy, nechutenství, nevolnost, postupně stoupající teplota. Dále se přidává bolest břicha, horečky jsou ve druhém týdnu onemocnění vysoké a setrvalé. Bez léčby se objevují poruchy vědomí. Průjem není typickým příznakem, někteří nemocní trpí naopak zácpou. K závažným komplikacím může patřit krvácení do střeva, až proděravění střevní stěny.

Pro očkování proti tyfu je dostupná očkovací látka pro osoby starší dvou let.

 


 

Cholera

Cholera je infekční průjmové onemocnění, kterým se člověk nakazí v tzv. endemických oblastech obvykle pitím kontaminované vody, potravinami nebo při koupání. Většina nemocných má mírný až středně těžký průběh, projevující se vodnatými průjmy. V závažných případech dochází z důvodu opakovaných vodnatých průjmů k masivním ztrátám, přidává se i zvracení. V těchto případech je velkým rizikem rychlé odvodnění – dehydratace a následný minerální rozvrat organismu, který může vyústit až k projevům šoku z odvodnění. Při těžším průběhu je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc a případně zahájit infuzní léčbu k doplnění tekutin.

Cholera se obvykle vyskytuje v oblastech s podprůměrnou hygienou. Nejvíce případů je každoročně hlášeno z Afriky, dále z Asie, zejména z Indie a z některých zemí Jižní Ameriky.

Pro očkování proti choleře je dostupná očkovací látka pro osoby od 2 let věku.

 


 

Vzteklina

Vzteklina je velmi závažné virové onemocnění s postižením CNS, které jako jediné infekční onemocnění po svém propuknutí končí vždy smrtí. Vzteklina je rozšířena po celém světě (mimo Austrálii), hlavně se však vyskytuje v Asii, Africe a v některých oblastech Střední a Jižní Ameriky.

Nejčastějšími přenašeči jsou psi a volně žijící domácí i divoká zvířata jako lišky, kočky, šakali, kojoti, opice, jezevec, případně některé druhy netopýrů. Virus vztekliny je obsažen ve slinách nakažených zvířat, při kontaktu slin s porušenou kůží člověka dojde k nákaze (nejčastěji kousnutím či poškrábáním, ale i kontaminací poraněné kůže slinami).

V současné době neexistuje účinná léčba. Infekce vzteklinou končí smrtí. Proto má nezastupitelné místo prevence a očkování. V Evropě dochází k ojedinělým importovaným případům. V České republice je díky preventivním veterinárním programům vzteklina od roku 2004 vymýcena.

Proti vzteklině je dostupné očkování. Riziko onemocnění je pro jednotlivé cestovatele různé, záleží mimo jiné i na jejich konkrétních rizikových aktivitách v dané zemi. Proto se doporučuje navštívit 6−8 týdnů před plánovaným odjezdem ambulanci cestovní medicíny (bývá součástí infekčních klinik a oddělení nebo očkovacích center).

 


 

Malárie

Malárie je závažné infekční onemocnění způsobené krevním parazitem nazývaným Plasmodium, který je na člověka přenášen bodnutím nakaženého komára. Malárie se vyskytuje především v tropické a subtropické Africe, Latinské a Jižní Americe, některých částech Asie a Tichomoří.

Ročně malárií onemocní zhruba 200 milionů lidí a přes 500 tisíc z nich na ni umírá.

Příznaky onemocnění se mohou projevit od jednoho týdne do několika měsíců po kousnutí komárem. Hlavní příznak onemocnění je záchvat horečky doprovázené třesavkou a zimnicí, které trvají až několik hodin, poté dochází k prudkému poklesu teploty s výrazným pocením. Záchvatu horečky často předchází slabost, nevolnost, bolesti hlavy, bolesti svalů, zvracení.

Mezi možnosti prevence patří například používání účinných repelentů, insekticidů, moskytiér a taky tzv. chemoprofylaxe — užívání léků proti malárii. O vhodné formě prevence se včas poraďte se svým lékařem.

 

Podívejte se také na:

Očkovací centra

Očkovat se můžete u svého praktického lékaře, případně v některém ze specializovaných očkovacích center.

Našli jste, co jste hledali? ANO/NE
Je nám líto, že jste nenašli informaci, která Vás zajímá. Můžete ještě zkusit mapu stránek nebo nám napište e-mail.
Děkujeme za Vaši zpětnou vazbu — pokud máte další otázky, můžete se na nás obrátit na e-mailu cz.info@gsk.com.